Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken ÖzelliklerSon yıllarda teknolojinin gelişimi ile çocuklar için eğitim öğretim kaynakları kolay erişilebilir ve sınırsız olmaya başladı.  Çocukların gelişimi için bulunan kaynakların denetlenerek doğru içeriklerden seçilmesi önemli bir sorumluluk haline geldi. Bu sorumlulukta ebeveynlerin yükünü hafifletebilmek adına çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikleri sizler için derledik. 

Çocuk Kitaplarında İçerik Nasıl Olmalı? 

Çocuk kitaplarının konusu; çocukların dikkatini çekecek ve hayal güçlerini besleyecek şekilde olmalı. Hikâyenin kurgusu onları eğlendirirken aynı zamanda düşünmeye yönlendirerek öğretici öğeler içermelidir. 

Hikâye içeriği insanlık değerlerine, doğaya, hayvanlara karşı sevgi ve saygılı bir dil ile anlatılmalıdır. Verilmek istenen mesaj karakterler aracılığı ile çocukların olağan hayatları ile paralel olacak şekilde kurgulanmalıdır. Masaldaki kahramanların karakterleri çocuklar için örnek olmalı ve olumlu davranış kazanımını destekleyici roller üstlenmelidir. 

Kullanılan dil açık, sade ve kolay anlaşılabilir olmalı, çocukların yaş aralıklarına uygun kelime kullanımlarına yer verilmelidir. 

Çocuk Kitaplarında Resimler Nasıl Olmalı? 

‘’Yazının dilini henüz çözememiş çocuk için resim önemlidir. Çocuk kitapla olan bağını resimler vasıtasıyla kurar ve resimler yoluyla kitabı anlamlandırır.’’ (Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı ve Medya, 2016) 

Çocuk kitaplarındaki resimler; kitabı ve anlatılan hikâyeyi çekici hale getirirken, hayal güçlerini destekleyerek gelişimlerine yardımcı olur. Çizimler, sanatsal ve gerçeğin çeşitliliğini içermelidir. Belli kalıplar içerisinde kalmadan farklılıkları ve bu farklılıkların olağanlığını hissettirmelidir. Örneğin; tek çeşit bir ağaç yerine her türlü ağacın resimlere taşınması çocukların bilincinde ağacın modelinin tek çeşit olmayacağını, çeşitlerinin olduğunu gösterecektir.  

Popüler kültüre ait estetik, cinsiyet vb. kalıplar yerine, gerçeği ve çeşitliliği olduğu gibi gösterme odaklı olmalıdır. Güzel kusursuz insan çizimleri yerine, gözlüklü, kepçe kulaklı, engelli insan çizimleri ile çocukların gerçek hayatı olduğu gibi algılamasına yardımcı olmalıdır. 

Çocuk Kitaplarının Biçimi Nasıl Olmalı? 

Çocuk kitaplarının kapakları kalın kartondan ve yıpranmalara karşı dayanıklı olmalıdır. Ön kapağı kitabın adını ve kitabı özetleyen dikkat çekici bir resim içermelidir. Kitap sayfaları dağılmayacak şekilde iyi yapıştırılmış ve ciltli olur ise çocuğun kitabı katlama olasılığına karşı korunaklı olur. Kâğıdın parlaklığı çocuğun dikkatini dağıtabilir bu yüzden daha mat kağıtlı kitaplar tercih edilmelidir. Kitabın boyutu çok küçük olmamalı, hitap ettiği yaş aralığının ilgi ve dikkat eşiğine göre ayarlanmış olmalıdır. Baskı kalitesi iyi olmalı, birkaç okuma sonrası yazılar ve renkler dağılmamalı, resimler canlılığını uzun süre korumalıdır.