Çocukların gelişim döneminden itibaren kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için ebeveynleri özen gösterir. Kitap okuma alışkanlığı bireyin toplumda başarılı olmasının gizli anahtarlarından biridir. Çocukluk yaştan itibaren kazandırılan okuma alışkanlığı, çocukların hem duygusal hem de zihinsel açıdan gelişiminde önemli bir yere sahiptir.
Çocuklar her şeyi örnek aldıkları gibi ebeveynlerinden kitap okuma alışkanlığını da örnek alırlar. Çocuğunuza kitap okumayı sevdirmek istiyorsanız öncelikle ebeveyn olarak sizlerin kitap okuma alışkanlığına sahip olmanız önemlidir.
Çocuklara, kitap okumak bir zorunluluktan ziyade, heyecanlı bir keşif ve öğrenme açlığını giderme aracı olarak konumlandırılabilir. Bu heyecanı destekleyebilmek için çocuğunuzun dikkatini çeken ilgi alanında olan kitaplar edinebilirsiniz. Kitaplar evde sık kullanılan alanlara konulabilir böylece kolay ulaşılabilir olan kitaplar, okumayı teşvik edici olur.
Çocuğunuzun kitaplara olan heyecanını canlı tutabilmek adına yaşına uygun kitaplar ile destekleyebilirsiniz. Yaşı ilerledikçe ilgilendiği alanlar değişeceği için yaşına uygun kitaplar aldığınızda kitaplara olan ilgisi canlı kalmaya devam edecektir.
Bebekliğinden itibaren kitap okunan çocuk için kitap okumanın ilk anlamı, ebeveyni ile kurduğu ilişki ve geçirdiği kaliteli zamandır. Kitap okuma etkinliğini birlikte yapmaya devam etmeniz çocuğunuzun zihninde kitap okuma etkinliğinin pozitifte kalmasını pekiştirir.
Kitap okuma zamanlarını aile içerisinde belli zamanlar seçerek rutin haline getirebilirsiniz. Bebeklik döneminde uyku öncesi kitap okumak, uykuya geçişi destekleyici olur. Çocukluk döneminde rutin için çocuğunuzun fikrini alabilirsiniz, bu şekilde kendi seçtiği bir zaman diliminde okuma yapmak çocuğunuza zorunluluk hissi yaratmayacaktır.
Okunan kitaplar üzerine sohbet etmek, okunulan kitapların vermek istediği mesajları anlamasını ve pekiştirmesini kolaylaştıran bir yoldur. Çocuğunuza kitaptaki karakterler hakkında sorular sorabilir, kitaba farklı bir son geliştirmesi için hayal gücünü destekleyici sohbetlere teşvik edebilirsiniz.
Kitap okumayı sosyal aktivitelere dahil edebilirsiniz. Yolculuk yaparken, çimenlere uzanırken, kafede otururken kitap okuyabilirsiniz. Bu şekilde hayatın her yerinde kitabın olması, alışkanlık haline gelmesini destekleyecektir.
Çocuğunuz kendini ifade edebilmeye başladığında, kendi kitaplarını kendisinin seçmesi için yönlendirebilirsiniz. Kitap alışverişine beraber çıkarak, kitaplar arasında gezmesini, sınırsız kitap dünyasını keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.
Birlikte kütüphane ziyaretleri yaparak, sizden başka insanların da kitap okuduğu alanlarda bulunmasını sağlayarak bu alışkanlığında yalnız olmadığını hissetmesini destekleyebilirsiniz.
Çocuğunuzun okuduğu kitap sayfa sayısına ya da kitap sayısından çok kitapların derinliğine inebilmenin değerli olduğunu gösterebilirseniz, kitaplara karşı olan bakış açısını sağlıklı bir şekilde inşa edebilirsiniz.
Kitapların öğretici diğer bir yanı ise paylaşılabiliyor olmasıdır. Okula başladığında okuldaki arkadaşlarıyla birlikte kitaplarını paylaşabileceğini, onun da arkadaşlarının kitaplarını okuyabileceğini söyleyebilirsiniz. Bu şekilde kitap okumayı kendi arkadaşları arasındaki iletişimi kuvvetlendiren bir araç olarak görmeye başlayabilirler.